Page 19 - THESEUS PORTFOLIO 2
P. 19

THESEUS, „Koniec jest początkiem”,
                                    2017, 140 x 140 cm, akryl, lateks, na
                                    płótnie
                                    THESEUS, „The end is the beginning”,
                                    2017, 70 x 70 cm, acrylic, latex, on
                                    canvas
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24