Page 2 - THESEUS PORTFOLIO 2
P. 2

Kolektyw artystyczny
                             powołany do życia przez
                             Aleksandrę Cupiał i Szymona
                             Parafiniaka w roku 2016.
                              na płótnie, wideo oraz
       Artistic collective brought to life by Aleksandra
                              rzeźby. W swoich pracach
       Cupiał and Szymon Parafiniak in 2016. The artists  Artyści realizują obrazy
                              artyści koncentrują się na
       create paintings on canvas, video and sculptures.
                               poszukiwaniu energii, światła
        In their works, the artists focus on the search
                               i ruchu. Obecnie kolektyw
        for energy, light and movement. Currently, the
        THESEUS collective is implementing the ELEMENT
                               ELEMENTA zainspirowany
       project inspired by the ancient Greek concept of the  THESEUS realizuje projekt
                                starogrecką koncepcją
          elements and Plato’s regular polyhedrons.
                                żywiołów oraz wielościanami
                                foremnymi Platona.
   1   2   3   4   5   6   7