Page 6 - THESEUS PORTFOLIO 2
P. 6

THESEUS, Projekt Elementa, 2019,                    THESEUS, Elementa Project, 2019,
 od lewej:                               from left
 „Ignis”, COR-TEN, w: 130 cm, s: 145 cm                 „Ignis”, COR-TEN, h: 130 cm, w: 145 cm
 „Eather”, COR-TEN, w: 250 cm, s: 250 cm                „Eather”, COR-TEN, h: 250 cm, w: 250 cm
 „Aqua”, stal nierdzewna, w: 240 cm, s: 230 cm             „Aqua”, stinless stell, h: 240 cm, w: 230 cm
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11